Aandacht voor elkaar

Contact maken
Je komt op school om te leren. Mensen denken dan vaak aan vakken als rekenen, taal en Engels. Maar het is net zo belangrijk dat je leert om met elkaar om te gaan. Want als je goed met andere mensen om kunt gaan, dan word je gelukkig en dan maak je andere mensen gelukkig. Op Penta Hoogvliet besteden we daar veel aandacht aan. Op allerlei manieren.

Mentor
Het begint ermee dat je mentor je goed wil leren kennen, zodat hij je beter kan helpen als het nodig is. Als je je aanmeldt op onze school, houden we een ‘intakegesprek’ met jou en je ouders. Je mentor gaat op huisbezoek of hij voert een kennismakingsgesprek met je ouders. Elke mentor praat met zijn klas over de sfeer in de groep en wat je kunt doen om die sfeer (nog) beter te maken. Bij hem of haar kun je terecht als je boos of verdrietig bent, maar ook als je iets leuks hebt meegemaakt en natuurlijk praat hij met je over je cijfers. Na elk rapport belt de mentor met je ouders, ook als alles heel goed gaat.

Begeleiding
Natuurlijk is de mentor niet de enige die erop let dat iedereen goed met elkaar omgaat. Alle leraren werken daar aan mee. Zij willen graag dat er in hun lessen een prettige sfeer is en praten daar elke week met elkaar over in de teambesprekingen.

Als je wat extra hulp nodig hebt, kun je een training krijgen om  je zelfvertrouwen te versterken of met je faalangst om te gaan. En als je moeite hebt met spellen of lezen kun je dyslexiebegeleiding krijgen. En als je ouders vragen hebben over opvoeding of andere zaken kunnen ze terecht bij de Schoolmaatschappelijk Werker.

Kortom, op Penta Hoogvliet vinden we het belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar.