Excellente School

Sinds 22 januari 2018 zijn wij Excellente School.
We zijn natuurlijk erg trots dat we dit gehaald hebben, maar hoe word je eigenlijk Excellent?

1) Je moet door de inspectie GOED worden verklaard. De inspectie neemt heel de school onder de loep en bekijkt in de breedte of de school geen tekortkomingen heeft. Er is een lijst met heel veel indicatoren. Een aantal van deze indicatoren moet goed worden bevonden. Dit betekent dat het niveau bovengemiddeld t.o.v. andere scholen moet worden beoordeeld. Van al deze indicatoren mag er geen 1 onvoldoende zijn, want dan kan je het predicaat GOED vergeten. Aan het eind van het inspectiebezoek en na een bureauonderzoek (hier worden stukken als ons schoolplan en schoolgids, onderwijstijd, slagings- en doorstroompercentages beoordeeld) krijg je een verslag met alle bevindingen en het oordeel. Dit is te vinden op de site van de inspectie. Voor de volledigheid staat de link naar het verslag hieronder.
2) Als je in de breedte GOED bent verklaard, dan ga je door naar de volgende ronde. Op welk onderdeel blink je als school uit? Hier moet je dan echt tot de top van Nederland behoren en je moet dit kunnen onderbouwen met meerjarige resultaten. Wij hebben gekozen voor leerlingbegeleiding. Dit omdat we goede en betrokken mentoren/ docenten hebben, huisbezoeken houden, en passende begeleiding bieden aan leerlingen die dreigen uit te vallen (denk hierbij aan onze interne rebound, de reset). Ook de jury Excellente Scholen schrijft een rapport (zie hieronder) met haar bevingen en oordeel.

Kunnen we nu lekker achterover leunen? Nee, natuurlijk niet. We doen er alles aan om de school zo goed mogelijk te laten draaien, leerlingen een zo waardevol mogelijk diploma mee te geven tijdens een plezierige schooltijd. En natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar we staan altijd in de stand om te leren van onze fouten en proberen altijd kritisch naar onszelf te kijken.
Bent u ontevreden? Zeg het ons! Bent u tevreden? Vertel het uw vrienden!

Juryrapport-Excellente-Scholen-2017.pdf
RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK.pdf