Aanmelden vmbo/ BUSINESS SCHOOL mavo/havo

Je zit nu in groep 8 en de overstap naar het middelbare onderwijs komt nu heel dichtbij. Een spannend jaar, waarin je een definitief schooladvies van je meester of juf meekrijgt. Als dit advies VMBO-basis, VMBO-kader, mavo of mavo/havo is, dan kun je bij ons terecht. Hieronder kunnen je ouders of verzorgers lezen hoe zij je kunnen aanmelden.

Als u hier klikt, kunt u lezen hoe u uw zoon of dochter kunt aanmelden.

Mocht u nog vragen hebben over de BUSINESS SCHOOL mavo/havo, dan kunt u contact opnemen met de teamleider, de heer R . van der Stel, via telefoonnummer 010-2950666. U kunt hem ook een mailtje sturen via hv@penta.nl.

Voor vragen over vmbo-basis en -kader, kunt u contact opnemen met mevr. C. Blok via telefoonnummer 010-2950666 of uw vraag stellen via e- mail hv@penta.nl. Ook voor vragen over de LWOO-beschikking, kunt u vragen naar mevr. C. Blok (010-2950666).

Toelating tot de hogere leerjaren
Over de toelating tot een hoger leerjaar beslist een toelatingscommissie aan de hand van het advies van de school waarvan de leerling afkomstig is.
Bij de aanmelding van een zij-instromer (instromer in hoger leerjaar) is altijd een overdrachtsdossier van de huidige middelbare school nodig. Aan de hand van het intakegesprek en het overdrachtsdossier bepaalt de toelatingscommissie of de leerling al dan niet wordt geplaatst.

Voor aanmelding voor de BUSINESS SCHOOL mavo/havo kunt u contact opnemen met dhr. R. van der Stel (teamleider). Hij is bereikbaar op 010-2950666.

Voor aanmelding voor klas 2 VMBO basis-kader kunt u contact opnemen met mevr. C. Blok en voor klas 3 en klas 4 VMBO basis-kader met mevr. Van Dijk. Zij zijn beiden bereikbaar op 010-2950666.

Voor meer informatie over ons schoolprofiel en toelatingsbeleid verwijzen wij u naarde website van Koers VO: https://koersvo.schoolprofielen.nl/

Rotterdamse plaatsingswijzer
Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Een basisschool vindt er onder andere richtlijnen voor het opstellen van een goed basisschooladvies. Het basisschooladvies bepaalt op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs een kind plaatsbaar is. Ook regelt de plaatsingswijzer de handelingen van het voortgezet onderwijs ten aanzien van de plaatsing van aangemelde kinderen.

Voor de plaatsingswijzer en de bijbehorende klachtenregeling verwijzen wij u naar de site van FOKOR: www.fokor.nl

Contact MAVO, VMBO basis-kader
Penta Hoogvliet 
Locatie Campus Hoogvliet
Elritsstraat 11
3192 CE Hoogvliet
Telefoonnummer: 010 - 2950666
E-mail: hv@penta.nl