De PENTA BUSINESS SCHOOL, mavo met havo-top

De leraren van de PENTA mavo kregen in mei 2012 een groot compliment van de inspectie. Zij zorgen volgens de inspectie voor ‘een plezierig schoolklimaat waarbinnen leerlingen soms boven zichzelf uitstijgen’. Dit kwaliteitskenmerk willen we in samenwerking met Zadkine verder uitbouwen in de business school voor mavo/havo.

In de business school ligt het accent op het aankweken van een ondernemende houding en de vaardigheden die je straks in allerlei beroepen goed kunt gebruiken om succesvol te zijn. In deze opleiding leer je om jezelf te presenteren, je hebt een goede beheersing van de Engelse taal, je bent zelfstandig en je weet samen te werken. Je werkt met elkaar aan allerlei projecten, je bezoekt bedrijven en in de bovenbouw ga je stage lopen bij een echt bedrijf. Je krijgt ook regelmatig gastlessen van echte ondernemers. In de onderbouw krijg je extra lessen Engels (Anglia) en economie. In de derde klas leg je het internationaal erkende Anglia-examen af. In de bovenbouw (klas 3 en 4) krijg je niet alleen het theoretische vak economie maar ook het praktijkvak Economie en Ondernemen.

Na het behalen van je mavo-diploma kun je twee kanten op. Als je meer theoretisch bent ingesteld, kun je op PENTA Zadkine doorleren voor een havo-diploma in het profiel Economie en Maatschappij; als je het prettiger vindt om via de praktijk te leren, kun je er ook voor kiezen een Mbo-opleiding te volgen. In beide gevallen heb je dan een flinke voorsprong. En op de arbeidsmarkt heb je later vanwege je kennis, vaardigheden en instelling een sterke positie.

Op de Campus krijgen de leerlingen van de business school, onder leiding van hun eigen docententeam, de beschikking over een aantal moderne, lichte en ruime theorielokalen, die vooral op de bovenste verdieping zijn gelegen. Natuurlijk kun je als leerling van de business school ook gebruik maken van mooie praktijkruimtes, bijvoorbeeld voor het praktijkvak Economie en Ondernemen.