Nieuwe maatregelen m.b.t. Corona

Hoogvliet, 16 november 2021   

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,   

Afgelopen vrijdag 12 november was er een nieuwe persconferentie waarin de coronamaatregelen zijn aangescherpt. In de nieuwe maatregelen is duidelijk te merken dat de overheid het belang om het onderwijs voor de leerlingen open te houden hoog in het vaandel heeft staan en dat is fijn. Dat neemt niet weg dat we het als school belangrijk vinden dat alle leerlingen en collega's in een veilige omgeving hun werk kunnen doen.    

We willen iedereen in de school dan ook wijzen op de basismaatregelen die gelden: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, waar mogelijk afstand houden en bij klachten thuisblijven en laten testen. We hebben als school sneltesten beschikbaar voor leerlingen die preventief willen zelftesten. Idealiter doe je dit twee keer per week als je niet gevaccineerd bent. Deze testen kunnen worden opgehaald bij de leerlingbegeleiders. Op deze manier kunnen we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen.    

Ten aanzien van de quarantaineregels is het goed om te weten dat ook deze sinds de persconferentie zijn aangescherpt. Er geldt nu dat je in quarantaine moet als een huisgenoot besmet is, ongeacht of je gevaccineerd bent of niet. Na vijf dagen laat je je testen bij de GGD. Deze aanscherping kan tot gevolg hebben dat meer leerlingen en medewerkers de komende tijd niet naar school kunnen. Als dit zich voordoet, dan wordt de leerling op de gebruikelijke manier afwezig gemeld en neemt de leerling daarna contact op met zijn of haar mentor.    

De laatste maanden van het kalenderjaar staan vol met allerlei activiteiten, zoals de Kerstmarkt, Kerstvieringen, etc.. We proberen deze activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, maar soms zullen er aanpassingen nodig zijn. Uiteraard zullen we daar iedereen zoveel mogelijk in proberen mee te nemen.   

Afhankelijk van eventuele aangepaste maatregelen in de toekomst zullen we ook dagexcursies en geplande werkweken opnieuw goed moeten bekijken. De geplande wintersportreis van februari hebben we helaas moeten annuleren.  

Vanzelfsprekend staat ieders veiligheid voorop en houden we ons aan alle, op dat moment en in dat land geldende maatregelen.   

We gaan ervan uit dat we het onderwijs op deze manier samen op een veilige manier aan onze leerlingen kunnen blijven geven.   

Met vriendelijke groet,   
namens de schoolleiding    

S.P. van Hofwegen, Directeur   

Ga terug