informatie leerlingen en ouders 24 maart per mail verzonden

Beste leerling en geachte ouders en of verzorger(s)
 
Na de communicatie van gisteren over het niet doorgaan van de centraal examens en het doorschuiven en anders organiseren van de schoolexamens, is er onduidelijkheid ontstaan zijn over de sluiting van de scholen van Penta / CVO. Deze onduidelijkheid is nog vergroot door een bericht in de media van vandaag waarin staat dat alle scholen van CVO de deuren sluiten tot en met de meivakantie.
Ik wil dit bericht enigszins nuanceren voor de scholen van Penta.
 
De schoolexamens die perse schriftelijk en groepsgewijs in een school moeten worden afgenomen zijn verplaatst tot na de meivakantie. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor de mondelinge schoolexamens. 
De scholen van Penta / CVO zullen voor de reguliere lessen aan alle andere klassen pas weer opengaan na de meivakantie. 
 
Afhankelijk van de berichtgeving van de minister op 6 april, besluiten we of het daarna mogelijk en noodzakelijk is om leerlingen in de periode van 7 april tot de meivakantie in kleine groepjes in de scholen uit te nodigen voor extra ondersteuning, bijles, begeleiding e.d. 
Wanneer de minister daartoe geen ruimte geeft, doen we dit uiteraard niet. 
 

Met vriendelijke groet

R. Mourik

Directeur 

Ga terug