informatiebrief voor leerlingen ouders 23 maart

Beste leerling, heer/mevrouw,

 

De tweede week van de schoolsluiting is begonnen.

 

Het zal voor iedereen een rare week geweest zijn. Er is veel onduidelijk - niet alleen wanneer het over school gaat - en velen zullen zich zorgen maken om hun gezondheid of om die van anderen.

 

Uit reacties en vragen van leerlingen en van hun ouders blijkt dat veel leerlingen serieus bezig zijn met het schoolwerk. Het is goed om te merken dat er ouders zijn die hun kinderen hierbij ondersteunen! We begrijpen heel goed dat alle perikelen rond het coronavirus voor leerlingen vervelend zijn. We zullen er als school alles aan doen om de leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. Bij gewijzigde inzichten of maatregelen vanuit de overheid, brengen we u uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.


 

Blijf gezond en zorg voor elkaar.

 

 

Met vriendelijke groet

R. Mourik

Directeur 

Ga terug