LOB
Gedurende hun schooltijd bij ons maken onze leerlingen meerdere keuzes: welk profiel ze kiezen, welke keuzevakken ze willen, welke sector ze kiezen (HBR/ZW/ZW UV/EO) waar ze stage gaan lopen. Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, krijgen onze leerlingen vanaf leerjaar 1 begeleiding. Dit noemen we Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).Bij LOB maken de leerlingen op allerlei manieren kennis met de praktijk; via praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken en stages. Al die indrukken en ervaringen bespreken ze met hun mentor en leggen ze vast in een loopbaandossier. Zo ontdekt iedere leerling waar hij/zij goed in is en kan hij de juiste keuzes maken voor de toekomst. Bovendien zorgen bewuste studiekeuzes ervoor dat leerlingen gemotiveerd zijn om hun opleiding af te maken!

Wat doet de school?
De decaan en de mentor gaan in gesprek met de leerlingen en maken de leerling bewust van wat hij/zij belangrijk vindt, waar hij/zij goed in is en wat echt bij hem/haar past. Ook begeleiden we de leerling bij het maken van keuzes en het zetten van vervolgstappen.

Wat doet de leerling?
De leerling maakt, op basis van alle LOB-activiteiten, een zogenaamd loopbaandossier. Hierin verzamelt hij materiaal dat met het keuzeproces te maken heeft, zoals korte gespreksverslagjes, folders van interessante opleidingen en foto’s en filmpjes van bijvoorbeeld een stage of een mbo- of bedrijfsbezoek. Dit dossier is niet alleen iets om trots op te zijn, maar helpt de leerling ook om de juiste keuzes te maken.

Wat kan de ouder/verzorger doen?
Het is belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen helpen bij het maken van loopbaankeuzes. Dit kan door met ze te praten, maar ook door samen online naar passende opleidingen te zoeken. Deze ouderbetrokkenheid zorgt ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt en maakt de kans op uitval kleiner.Meer informatie over LOB ziet u in het filmpje hieronder:

Dit jaar starten wij met een Pilot in klas 2d met de methode TUMULT. Meer informatie over de LOB-lesmethode en extra materiaal vindt u hier: www.tumult.nl

Interessante sites zijn:
www.bekijkjetoekomstnu.nl
www.beroepeninbeeld.nl
www.mbostad.nl
www.tumult.nl
www.kennisnet.nl/
www.onderwijsinspectie.nl
www.duo.nl/particulier