Rekenonderwijs

Het rekenonderwijs is er op toegespitst om uiteindelijk een voldoende resultaat te behalen voor het rekenexamen op het referentieniveau passend bij het niveau van de gekozen opleiding. Hieronder staat informatie over het huidige rekenexamen en het rekenonderwijs op Hoogvliet. Onderaan de pagina vindt u de rekenkaarten en een aantal voorbeeldexamens als pdf-bestand. Ook is er een link toegevoegd naar online oefenexamens.

Het rekenexamen vanaf schooljaar 2016-2017

Het rekenexamen is de afgelopen jaren in het nieuws een veelbesproken thema geweest. In het vmbo en havo telt in 2016-2017 het cijfer van het rekenexamen niet mee in de slaag-/zakbeslissing. Deelname aan het rekenexamen is echter wel verplicht.

Elke leerling heeft het recht om vier keer een rekenexamen te maken. Het eerste rekenexamen vindt plaats aan het einde van klas 3. De overige drie rekenexamens worden verspreid over leerjaar 4 afgenomen. Daarvan moet één van deze rekenexamens minimaal op het referentieniveau 2F zijn gemaakt. Wanneer een leerling het rekenexamen heeft behaald, bestaat de mogelijkheid om de volgende keer een rekenexamen te maken op een hoger referentieniveau. Afhankelijk van het resultaat, wordt in overleg met de huidige rekendocent de volgende stap besproken.

Hieronder staan de vier momenten waarop leerlingen het rekenexamen maken.
1e rekenexamen (Leerjaar 3): Eind mei/ begin juni
2e rekenexamen (Leerjaar 4): Januari
3e rekenexamen (Leerjaar 4): Maart
4e rekenexamen (Leerjaar 4): Juni

Leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER) en/of dyscalculie kunnen in aanmerking komen om het ER examen te maken. Dit is een examen waarin geen geautomatiseerde rekenvaardigheden worden getest, maar de nadruk wordt gelegd op het uitvoeren van de denkstappen behorend bij dat referentieniveau.

Hieronder staan de verschillende referentieniveaus waarin examen gedaan kan worden:
- 2A - 2A ER
- 2F - 2F ER (2ER)
- 3F - 3F ER

Rekenen op Hoogvliet
Het vak rekenen op Hoogvliet wordt ondersteund door het programma Studyflow. Dit is een adaptieve digitale leeromgeving waar leerlingen zowel thuis als op school achter de computer aan kunnen werken. Hierin volgen leerlingen een individuele leerroute die aansluit bij hun huidige kennis van het vak rekenen. De docent ondersteunt de leerlingen om de verschillende hoofdstukken te doorlopen. Sommige leerlingen hebben hierin meer ondersteuning en begeleiding nodig dan anderen. Doordat leerlingen een individuele leerroute volgen kunnen zij mogelijk eerder het beoogde einddoel bereiken. Dan kunnen zij het volgende examen de uitdaging aangaan om een referentieniveau hoger te proberen of hun huidige resultaat te verbeteren. Uiteindelijk behalen zij dan het voor hen hoogst haalbare resultaat voor het rekenexamen.

Rekenkaarten

Rekenkaart 1F
Rekenkaart 2F
Rekenkaart 3F

Rekentoetsen

Antwoorden

Rekentoets 2A ER (Gebruik onderstaande link)-
Rekentoets 2A (Gebruik onderstaande link)-
Rekentoets 2F ERAntwoorden Rekentoets 2F ER
Rekentoets 2FAntwoorden Rekentoets 2F
Rekentoets 3F ERAntwoorden Rekentoets 3F ER
Rekentoets 3FAntwoorden Rekentoets 3F

http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1