LWOO
We krijgen vaak de vraag: “hoe zetten jullie de LWOO-beschikking in?”
Dit doen wij op een aantal manieren. Allereerst zijn onze LWOO-klassen kleiner dan gemiddeld. We tellen elke leerlingen met een lwoo-beschikking anderhalf keer mee als we de klassengrootte bepalen. Hierdoor kunnen leerlingen meer aandacht van de docent krijgen. In de praktijk komt het erop neer dat een lwoo-klas maximaal 18 leerlingen telt.Naast de extra aandacht krijgen de leerlingen die het nodig hebben remediale hulp voor taal en rekenen, faalangstreductietraining en is er een interne rebound. In de interne rebound bieden we leerlingen die vast dreigen te lopen tijdens de reguliere lessen een kans om aan hun persoonlijke doelen te werken buiten de klas, maar binnen de school. Na 4 tot 6 weken keren de leerlingen weer terug naar hun oude klas.