schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld als een verrijking van de leerlingenzorg binnen de school. Door samenwerking met de hulpverlening is de school beter in staat om de toenemende problematiek bij leerlingen op het terrein van de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling te signaleren en aan te pakken.

Op PENTA Hoogvliet wordt SMW met name ingezet voor:
- individuele hulpverlening aan leerlingen
- consultatie aan docenten m.b.t hulpverlening aan leerlingen
- rechtstreekse verwijzing van school naar hulpverlenende instanties (altijd in overleg met
de ouder(s)/verzorger(s) )
- steun aan ouders wanneer zij hierom vragen

Een kind tussen de 12 en 17 jaar (ongeveer) wordt een puber genoemd. In deze periode verandert er veel, voor zowel puber als voor ouder(s) of verzorger(s).Niet alleen groeien ze flink maar ze ontwikkelen ook een eigen mening, ze nemen niet meer alles van volwassenen aan. De vriendengroep gaat een belangrijke plaats innemen. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor om uw zoon of dochter te helpen met vragen en moeilijkheden waar ze zelf niet goed uitkomen

Voor wie?
Iedereen heeft wel eens iets waarover je vertrouwelijk met iemand anders wilt praten.
Het hoeven niet altijd grote, ernstige problemen te zijn. Soms kunnen kinderen niet duidelijk benoemen waar ze mee zitten, maar er over blijven tobben lost niets op. Het kan dan verhelderend zijn om er eens, naast de mentor of de vertrouwenspersoon met iemand anders over te kunnen praten. Een vriend(in) kan naast je staan, je begrijpen en het me je eens zijn. Soms heb je een buitenstaander nodig die inzicht kan geven, die je kan leren hoe je situaties kan beïnvloeden.

Over wat bijvoorbeeld?
* iets verdrietigs * schoolproblemen * thuissituatie
* ruzie * onzekerheid * mishandeling
* pesterijen * echtscheiding * rouwverwerking

Schoolmaatschappelijk werk biedt uw kind de mogelijkheid om over allerlei situaties die problemen geven of kunnen gaan geven te praten. We bekijken gezamenlijk wat er precies aan de hand is en hoe we daar uit zouden kunnen komen. Waar nodig worden ouders hierbij betrokken.

Wie, wat en waar?
Romkje van den Bosch
Dinsdagochtend en variabel op dinsdagmiddag.
tel; 06-46867175
r.vandenbosch@penta.nl
U kunt contact met ons opnemen op bovenstaande telefoonnummer. Aanmeldingen verlopen altijd (cc) via de coördinator.

Vriendelijke groeten, Romkje van den Bosch