Een veilig schoolklimaat

Ons vak is onderwijs, leren. Wij willen onze leerlingen een goede startpositie geven in de samenleving. Bij de keuzes die we maken in de vormgeving van ons onderwijs is dat telkens een belangrijk uitgangspunt. Wat heb je nodig voor je vervolgopleiding en voor het beroep dat je later wilt uitoefenen? Dit uitgangspunt drukken we kernachtig uit in onze leuze ‘Nu voor Later’.

Andere kernwaarden zijn ‘Aandacht voor elkaar’ en ‘Samen veilig’. Je kunt alleen leren in een aangename, veilige en ordelijke sfeer. Wij vinden dat heel belangrijk en doen elke dag opnieuw ons best hiervoor. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan begeleiding en contacten met thuis. De leerlingen van klas 1 krijgen bijvoorbeeld allemaal een huisbezoek van hun mentor. In klas 1 en 2 verzorgen we lessen over pesten en sociale media. Een aantal leerlingen krijgt zelfs een opleiding tot peer leader. Zij helpen de leraren en hun medeleerlingen bij het scheppen en in standhouden van een prettig schoolklimaat.