De veilige school:

Sinds het schooljaar 2012-2013 kent Rotterdam het certificaat Veilige School Rotterdam.

Certificaat Veilige School Rotterdam

De scholen op de Campus hebben met de gemeente Rotterdam en met Woonbron een convenant gesloten waarin zij afspreken dat zij gemeenschappelijk de veiligheid op de Campus gaan regelen. De scholen doen dit onder meer door zich te laten certificeren door de gemeente Rotterdam.

Wat is de meerwaarde van een certificaat?
Het certificaat toont aan dat een school een integrale aanpak heeft om alle leerlingen een veilige omgeving te bieden. Veiligheid geldt daarbij in hele brede zin: van ‘klassieke’ fysieke veiligheid tot de veiligheid om te leren en fouten te maken. Maar ook een veilige omgeving waarin goed wordt gelet op hoe het werkelijk gaat met een leerling: sommige leerlingen hebben een nog niet vastgesteld probleem, dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten en risico’s op school, thuis en op straat.

Het certificaat toont ook aan dat een school beschikt over een netwerk in de stad en in de wijk, om problemen aan te kunnen. Van de juiste zorgverlener tot de wijkagent, van de leerplichtambtenaar tot de lokale winkelier, zij spelen allemaal een rol in de veiligheid van jongeren én hun omgeving.

Integrale aanpak certificaat Veilige School Rotterdam
Het certificaat Veilige School Rotterdam komt voort uit het project Veilig op School. Het gehele project kent een integrale aanpak die met het model SAFE tot uitdrukking komt.

Het bevat de volgende inhoudelijke aspecten:

 • Schoolcultuur
  Een school die zowel regels stelt als ondersteuning biedt én waarin leerlingen, medewerkers en ouders participeren, draagt bij aan een leerwerk- en leefgemeenschap waar mensen prettig met elkaar omgaan;
 • Aantrekkelijk onderwijs
  Wanneer leerlingen positief uitgedaagd worden en het onderwijs aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoefte van leerlingen, zullen zij minder snel afhaken of verstorend gedrag veroorzaken;
 • Fysieke omgeving
  Een aantrekkelijk en veilig gebouw, dat ruimte biedt aan de verschillende behoeftes van leerlingen, nodigt uit tot leren en zal indirect minder verstorend gedrag veroorzaken;
 • Externe Samenwerking
  Wanneer leerlingen (maar ook ouders en medewerkers) van de school (dreigen te) ontsporen is samenwerking met andere organisaties in zowel preventieve als curatieve zin, noodzakelijk. De school staat er niet alleen voor.

Als u hier klikt, kunt u het Schoolveiligheidsplan van Penta/Zadkine lezen.

Voor het rapport van de veiligheidsaudit kunt u hier klikken.