Pestprotocol

Dit is het pestprotocol van het PENTA college CSG Hoogvliet. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Veel van wat er in dit protocol staat, wordt al toegepast op onze school.Dit protocol is erop gericht om alle medewerkers, leerlingen en ouders op de hoogte te brengen, van wat de school wil doen om het veilige schoolklimaat, dat onze vestigingen kenmerkt, te verbeteren. Het heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen overheerst.

Lees alles over ons pestprotocol in onderstaand document:

Pestprotocol.pdf