Onderwijsprijs 2021

Resetklas

And the winner is…. Penta Hoogvliet 

Op woensdag 10 november jl. heeft Penta Hoogvliet voor de twee keer op rij de Onderwijsprijs Zuid-Holland gewonnen. In de finale, gehouden in het Onderwijsmuseum te Dordrecht, nam Penta Hoogvliet met hun resetklas het op tegen het Mariscollege (met een geweldig project om met name meiden voor techniek te interesseren) en het Comenius (met een prachtig voorbeeld van leren door te doen bij het keuzevak Ondernemen).  

De Resetklas is een klas binnen de school waar leerlingen die om wat voor reden dan ook vastlopen in de gewone klas tijdelijk extra begeleiding krijgen in de Resetklas, zodat ze alsnog succesvol kunnen terugkeren in de gewone klas.  

In een reactie op het winnen van de prijs zegt Sebastiaan van Hofwegen, directeur Penta Hoogvliet het volgende: “We zijn bijzonder trots dat onze Resetklas deze prestigieuze prijs heeft mogen ontvangen. We ontvingen lovende woorden van de Jury”.  

De jury schrijft onder andere in haar rapport: ”De jury is zeer onder de indruk van dit project. De Resetklas is zo’n project dat je graag op alle scholen zou zien. Het hele project is goed doordracht en zeer gedegen uitgewerkt met veel individuele aandacht, tussentijdse evaluatie en nazorg. En, het belangrijkste, men heeft na zo’n lange periode ook zicht op de resultaten: minder verwijderingen, minder absentie, minder onvoldoendes, geen schooluitval….”. 

TERUG NAAR DE HOMEPAGE

TERUG NAAR VORIGE PAGINA