Penta Hoogvliet 

Deelraad

Via de deelraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

De deelraad van Hoogvliet wordt geleid door mevrouw Heijwegen. De deelraad is per mail te bereiken via: HV-DeelraadHoogvliet@penta.nl 

 

Notulen deelraad:

13 maart 2024TERUG NAAR DE HOMEPAGE