VOS

Veilig op School

Sinds het schooljaar 2012-2013 kent Rotterdam het certificaat Veilige School Rotterdam. Een certificaat waarmee scholen laten zien dat hun veiligheidsbeleid ver uitsteekt boven de landelijke norm. 

 De betrokken scholen en gemeente Rotterdam besloten om eisen op te nemen die verder gaan dan de landelijke norm. 

Het certificaat Veilige School Rotterdam komt voort uit het project Veilig op School. Het gehele project kent een integrale aanpak die met het model SAFE  tot uitdrukking komt. 

Het bevat de volgende inhoudelijke aspecten: 

Schoolcultuur 

Een school die zowel regels stelt als ondersteuning biedt. En een school waarin leerlingen, medewerkers en ouders meedoen. Dit draagt bij aan een leerwerk- en leefgemeenschap waar mensen prettig met elkaar omgaan 

Aantrekkelijk onderwijs 

Wanneer leerlingen positief uitgedaagd worden en het onderwijs aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. Dan zullen zij minder snel afhaken of verstorend gedrag  veroorzaken 

Fysieke omgeving 

Een aantrekkelijk en veilig gebouw, dat ruimte biedt aan de verschillende behoeftes van leerlingen. Dit nodigt uit tot leren en zal indirect minder verstorend gedrag veroorzaken 

Externe Samenwerking 

Wanneer leerlingen (maar ook ouders en medewerkers) van de school (dreigen te) ontsporen is samenwerking met andere organisaties in zowel preventieve als curatieve zin, nodig. De school staat er niet alleen voor. 

Penta Hoogvliet is sinds 2012-2013 trotse bezitter van dit certificaat. Om de drie jaar vragen wij een aanvraag voor verlenging aan. 

TERUG NAAR DE HOMEPAGE

TERUG NAAR VORIGE PAGINA